“Mjetet e google per nevojat speciale”, webinar i prezantuar nga Eric Curts.

Ka shumë mjete, aplikacione, zgjerime dhe veçori të lira për produktet e Google për të ndihmuar studentët me nevoja të veçanta. Kjo mund të përfshijë nxënësit me shikim ose dëmtim të dëgjimit, ose sfida me lexim, shkrim, organizim dhe më shumë. Mësoni se çfarë mjete janë të disponueshme dhe si t’i qaseni dhe t’i përdorni këto me nxënësit. Burimet e sesionit: http://tiny.cc/sparcc209 Për detaje mbi webinaret e tjera të ardhshme shih: http://ti.apps.sparcc.org Prezantuesi: Eric Curts – ericcurts@gmail.com – http: //www.ericcurts. com

Leave a Reply