Důležitost nových technologií pro rehabilitaci dítěte se speciálními potřebami

Abstrakt

Informatizace se stává v současnosti stále více důležitou při integrování žáků s různými postiženími a při vytváření lepších podmínek pro jejich život a práci. V důsledku toho vzniklo mnoho softwarových programů pro osoby s mentálním, senzorickým, tělesným či jiným postižením. Naneštěstí, existuje pouze velmi málo učitelů, kteří znají tyto programy a z nich je ještě méně, kteří je používají v přímé práci se studenty, kteří mají potíže. Na základě těchto skutečností je cílem tohoto článku identifikovat postoje učitelů k pronikání počítačů do speciálního vzdělávání. Aby toho bylo dosaženo, byl navržen výzkum, který byl součástí velkého Evropského projektu, při kterém byly 185 studentům, připravujícím se na budoucí kariéru učitelů, rozdány dotazníky o více než 75 položkách. Výsledky výzkumu jsou velmi zajímavé a ukazují, že většina budoucích učitelů má pozitivní postoj k problematice ICT používané v prostředí speciálního vzdělávání, protože ICT podporuje vzdělávací a sociální inkluzi u osob s postižením. Na druhou stranu, pouze velmi málo respondentů znalo počítačové programy pro žáky se speciálními potřebami a ještě méně je někdy použilo. Autoři zastávají názor, že výuka učitelů a studentů zaměřená na používání nových technologií ve speciálním vzdělávání nebo poskytování software pro různé terapie se stávají velmi důležitými.

Celý článek je dostupný here

 

Leave a Reply