FaceSay

Symbionica navrhla a vytvořila FaceSay, sociální FaceSay hry pro studenty školního věku s poruchou autistického spektra. Důkazy ze čtyř náhodně kontrolovaných studií ukázaly působivou škálu přínosů včetně: rozpoznávání emocí rozpoznávání […]

Read more
1 2