Rozvoj psychologicko-pedagogických a metodických kompetencí uživatelů speciálního/inkluzivního vzdělávání

Obecně mají kompetence širší využití při přenosu získaných teoretických znalostí do efektivních vyučovacích postupů. V profesi profesora existují 3 typy kompetencí: profesionální (představují teoretické znalosti učitelů), psycho-pedagogické (představují učitelovu schopnost […]

Read more
1 2 3 4