Mobilní aplikace, které podporují studenty s PAS

Kniha je metodickým průvodcem použitým v odborném kontextu a souborem příkladů dobré praxe. Hlavním cílem je pomoci učitelům v praxi, speciálním pedagogům a rodičům, kteří hledají efektivní metody pro své děti, najít mobilní aplikace, které mohou efektivně podpořit proces učení u žáků se SVP v prostředí běžné školy.

V 1. části je prezentován kontext konceptu a popsány některé oblasti podpory speciálních vzdělávacích potřeb prostřednictvím ICT nástrojů. V 2. části jsou popsány některé technologie používané pro podporu mladých lidí s PAS a mentálním postižením v Maďarsku nebo mezinárodně. Ve 3. části je hlavním tématem vývoj a implementace aplikace AutiCard. Na závěr knihy jsou uvedeny příklady postupů podpory, které byly vyvinuty v průběhu výzkumu a také seznam zdrojů.

6_mobilalkalmazasok_kotet autizmus

Leave a Reply