Použití ICT pro zlepšení vzdělávání a učení se

V dokumentu jsou revidovány možnosti ICT nástrojů mobilních aplikací pro rozvoj kognitivních funkcí žáků se SVP. Představuje ty nástroje ICT, které mohou být využívány pro rozvoj nejdůležitějších základních schopností jako je čtení, psaní, počítání a paměť. Také představuje některé příklady (mobilní aplikace), které mohou být používány ve vzdělávacím procesu. Většina z nich je v anglickém jazyce nebo je jejich anglická verze dostupná.

TELESEICT Sakarya HA VT

Leave a Reply