ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARIN REHABİLİTASYONUNDA YENİ TEKNOLOJİLERİN ÖNEMİ

Son yıllarda, teknolojik yenilikler daha gelişmiş hale geldi ve farklı engelli öğrencileri bir araya getirerek,onların yaşama ve çalışma koşulları için en iyi şartları oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.Bu bağlamda, zihinsel, duyusal, motor beceriler veya diğer engelliler için birçok yazılım programı geliştirilmiştir. Ne yazık ki, bu programlar hakkında bilgi sahibi olan çok az öğretmen var ve hepsinden öte, bunları doğrudan öğrenci ile nasıl kullanacaklarını bilinmemektedir. Bu olgulara dayanarak, bu makale öğretmenlerin özel eğitimde bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bunu başarmak için, daha geniş bir Avrupa projesinin parçası olan bilimsel bir araştırmayı, gelecekteki öğretim kariyeri için hazırlanan 185 öğrenciden ve 75 maddeden oluşan bir anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçları son derece ilgi çekici ve araştırmadaki konuların çoğunun engelli insanların öğrenmesini ve sosyal entegrasyonunu kolaylaştırdığından özel eğitimde kullanılan sorunlu Bilgi ve İletişim teknolojilerine karşı olumlu bir tutum sergilediklerini göstermektedir. Öte yandan, özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için farklı bilgisayar programlarını duymuş çok az sayıda katılımcı ve hatta daha azı bunları somut durumlarda kullananlardır. Araştırma sonucuna göre, öğretmenlerin ve öğrencilerin özel eğitimde yeni teknolojiler kullanmaları ya da çeşitli engelli türlerinin tedavisi için yazılım satın almaları konusunda eğitilmeleri oldukça önemlidir.

Leave a Reply