Eğitim İçin Dinleme Envanteri-Yeniden gözden geçirilmiş

Anderson,K., Smaldino, J.J.& Spangler, C., 201.

Bu ankete dayanarak, sınıftaki dinleme zorlukları hem öğrencilerin kendileri hem de öğretmenler tarafından değerlendirilebilir. Yaygın eğitimdeki öğrencileri değerlendirmek için ideal bir araçtır. Bu sürüm orta öğretimde kullanım için uygundur. Ancak, ilköğretimde kullanım için ayrı bir versiyonu da bulunmaktadır.

LIFE2-NLsecondaironderwijs

Leave a Reply