Spor ile kavram öğretimi

Spor ile kavram öğretimi

Kavramlar, benzer ve/veya ortak özellikleri olan nesne, olay, fikir ve davranışların oluşturduğu sınıflamaların soyut temsilcileridir. Kavramlar, dünyadaki gerçek obje ve olayların tecrübemize dayalı olarak algılanan özellikleridir. Somut Kavramlar: Fiziksel özellikleri duyu organları ile algılanabilen kavramlardır. Kavramın ilişkili (ayırıcı) nitelikleri, kavramın yapısında vardır. Örneğin, “kare” kavramının ilişkili niteliği, karenin şeklidir. İzleyeceğiniz video da spor eğitimi ile büyük küçük kavramının objeler ile öğretimini gösterilmektedir. Öğretmen tarafından kavramların özellikleri tanımlanarak ve öğrenci den öğretmenin tanımladığı kavramı tanıyıp daha sonra istenilen yere getirilmesi istenmektedir. Bu etkinlikte öğrenci, kavramları spor yaparak daha eğlenceli bir şekilde öğrenme şansına sahip olmaktadır.

Leave a Reply