EKUI

EKUI engelsiz, daha kapsayıcı bir iletişim için eğlenceli ve didaktik bir materyal hattıdır. EKUI şunları geliştirmek için tasarlanmıştır:
• Dil ve iletişim
• Psikomotor becerileri
• Kritik düşünce
• Sosyal ve duygusal zeka
• Hayal gücü ve yaratıcılık

Leave a Reply