EKUI

EKUI är ett lekfullt och didaktiskt material för en ökad inkluderande kommunikation.

EKUI har skapats för att utveckla:

  • språk och kommunikation
  • psykomotoriska färdigheter
  • kritiskt tänkande
  • social och känslomässig intelligens
  • fantasi och kreativitet

Mer information går att läsa på: https://ekui.pt/?lang=en

Leave a Reply