Bildmatchning

I den här videon uppmanas eleverna att matcha de exempel som läraren har gett. Eleven får feedback från läraren efter den bildmatchning som han / hon klarar korrekt.

Leave a Reply