IMPORTANȚA TEHNOLOGIEI NOI ÎN REABILITAREA COPILULUI CU NEVOI SPECIALE

Abstract

În ultimii ani, computerizarea a devenit din ce în ce mai puternică și pentru a integra elevi cu diferite dizabilități, ajutându-i să creeze condiții optime pentru a trăi și a lucra. În acest sens, a apărut numeroase programe informatice dedicate persoanelor cu dizabilități mentale, senzoriale, motorii sau alte persoane. Din păcate, foarte puțini profesori sunt cei care au auzit despre aceste programe și, mai ales, știu cum să le folosească în muncă directă cu elevul aflat în dificultate. Pe baza acestor fapte, prezentul articol își propune să identifice atitudinea profesorilor față de penetrarea calculatorului în învățământul special. Pentru a atinge acest obiectiv, am realizat o cercetare științifică, parte a proiectului european mult mai largă, aplicând un chestionar cu peste 75 de articole pe un eșantion de 185 de studenți care se pregătesc pentru viitoarea carieră de predare. Rezultatele cercetării sunt extrem de interesante și demonstrează că majoritatea subiecților din cercetare au o atitudine pozitivă față de NTIC problematică care se folosește în educația specială, având în vedere că facilitează învățarea și integrarea socială a persoanelor cu dizabilități. Pe de altă parte, foarte puțini respondenți care au auzit despre diferite programe de calculator pentru elevii cu SEN și cu atât mai puțini sunt cei care le folosesc în situații concrete. În opinia autorilor, pregătirea cadrelor didactice și a studenților în utilizarea noilor tehnologii în educația specială sau achiziționarea software-ului pentru terapia diferitelor tipuri de dizabilități devine foarte necesară.

Leave a Reply