DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PSIHOPEDOGOLOGICE ȘI METODICE ÎN CADRUL UTILIZATORILOR DE EDUCAȚIE SPECIALĂ / INCLUZIVĂ

În general, competența reprezintă o finalitate mai mare care asigură transferul cunoștințelor teoretice dobândite în practici eficiente de predare. În profesia de profesor există trei tipuri de competențe: profesionale (ele prezintă cunoștințele teoretice ale profesorilor), psihopedagogice (privesc abilitatea profesorului de a-și cunoaște studenții și de a stabili relații interumane cu aceștia) și metodice (se referă la abilitatea profesorului pentru a preda efectiv elementele conținutului didactic). Datorită particularităților învățământului special / incluziv, profesorii implicați în această formă de educație ar trebui să dețină în principal competențe psiho-pedagogice și metodice, astfel încât să poată satisface cu succes nevoile educaționale ale elevilor cu dizabilități. Scopul cercetării a fost identificarea competențelor psiho-pedagogice și metodice ale profesorilor de învățământ special / incluziv, precum și modalitățile de îmbunătățire a acestora prin utilizarea unor activități de formare profesională continuă. Eșantionul a fost format din 225 de cadre didactice care lucrează în diferite forme de învățământ special în județul Bihor, România. Instrumentul a constat dintr-un chestionar cu 21 de articole. Cercetarea a fost efectuată în aprilie 2017. Rezultatele cercetării au arătat că profesorii de educație specială sunt mai empatici și folosesc o gamă mai diversificată de strategii didactice, în timp ce profesorii de educație incluzivă se preocupă de formarea profesională continuă în domeniul educației speciale. Cuvinte cheie: competențe didactice, persoane cu dizabilități, educație specială / incluzivă.

Vezi PDF aici / See PDF here

Leave a Reply