Rozvoj psychologicko-pedagogických a metodických kompetencí uživatelů speciálního/inkluzivního vzdělávání

Obecně mají kompetence širší využití při přenosu získaných teoretických znalostí do efektivních vyučovacích postupů. V profesi profesora existují 3 typy kompetencí: profesionální (představují teoretické znalosti učitelů), psycho-pedagogické (představují učitelovu schopnost poznat své studenty a navázat s nimi lidský vztah) a metodické (odkazuje k učitelově schopnosti předat prvky didaktického obsahu studentům). Vzhledem ke zvláštnostem speciálního/inkluzivního vzdělávání, učitelé, kteří se na něm podílejí, by měli mít zejména psycho-pedagogického a metodické dovednosti tak, aby mohli úspěšně uspokojovat potřeby studentů s postižením. Cílem výzkumu bylo identifikovat psycho-pedagogické a metodické kompetence učitelů (speciálních pedagogů či učitelů v inkluzivním prostředí) a také způsoby, jak je zlepšovat při dalším průběžném vzdělávání učitelů. Vzorek čítal 225 učitelů pracujících v různých formách speciálního vzdělávání v oblasti Bihor, Rumunsko. Nástrojem byl dotazník o 21 položkách. Výzkum byl proveden v dubnu 2017. Výsledky výzkumu ukazují, že speciální pedagogové jsou více empatičtí a používají širší výběr vyučovacích strategií, přičemž učitelé v inkluzivním prostředí se zabývají svým dalším vzděláváním v oblasti speciální pedagogiky.

Klíšová slova: didaktické kompetence, osoby s postižením, speciální/inluzivní pedagogika

PDF naleznete here

 

Leave a Reply