Barn med motoriska svårigheter har goda skolprestationer

Video om den överraskande anpassningen och förbättring av skolprestationer för ett venezuelanskt barn med motorisk funktionsnedsättning.
			
			
		

Leave a Reply