Julito

Den här kortfilmen om motorisk funktionsnedsättning, visar hur man kan anpassa sig till det dagliga livet.

Leave a Reply