Super Antonio – en berättelse om inkludering i skolan

 

CEIP Camposoto de San Fernando (Cádiz) presenterar historien om Antonio, en elev med cerebral pares som inkluderas i ett vanligt klassrum.

Integrering av elever med funktionshinder regleras av utbildningsdepartementet och möjliggörs genom ett samordningsteam bestående av lärare, pedagoger, enskilda övervakare och sjukgymnaster, vilka får ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden.

Leave a Reply