Az információs és kommunikációs technológia használata az inkluzív nevelésben Görögországban

A tanulmány célja, hogy módszertani megközelítésben bemutassa azoknak a hozzáférhető oktatási anyagoknak és szoftvereknek a felépítését és fejlesztését, amelyek az IKT eszközöket használó fogyatékos tanulók számára készültek. A kifejlesztett anyagok elérhetőek az értelmi sérült, hallássérült, látássérült, autista, figyelemhiányos hiperaktív (ADHD) és mozgássérült tanulók számára. A tartalom elérhető alternatív kommunikációs eszközök (piktogramok, rajzok, képek) és könnyen olvasható szövegek használatával is. A hozzáférés biztosított görög jelnyelvi és Braille multimédiás források bevonásával is.

The use of Information and Communication Technologies for inclusive education in Greece

 

Leave a Reply