Použití ICT pro inkluzivní vzdělávání v Řecku

Cílem tohoto článku je prezentovat metodický přístup pro návrh a vývoj přístupných vzdělávacích materiálů a softwaru pro studenty, které využívají ICT. Materiál, který byl vytvořen, je plně přístupný pro studenty s: mentálním postižením, autismem, poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), poruchou hybnosti a pro studenty neslyšící a nevidomé. Obsah je přístupný za použití alternativních komunikačních systémů (piktogramů, kreseb, obrázků) a zjednodušených textů. Přístup je zaručen i díky začlenění řeckého znakového jazyka a Braillského písma prostřednictvím multimediálních zdrojů.

The use of Information and Communication Technologies for inclusive education in Greece

Leave a Reply