Këshilla për të mësuar fëmijët e shurdhër, me një humbje të butë dëgjimi

http://www.ndcs.org.uk/professional_support/our_resources/education_resources.html

Kjo video shpjegon ndikimin e madh që mund të ketë një humbje e butë dëgjimi në një fëmijë në shkollë dhe çfarë mund të bëjnë profesionistët për të mbështetur një fëmijë me një humbje të butë dëgjimi në klasën e tyre. Merrni burime dhe mbështetje për mësimin e fëmijëve të shurdhër.

Leave a Reply