Njohja e zërit të Google Docs: Shkrimi me zë

Njohja e zerit e Google Voice për Google Docs. Flisni në vend që të shtypni. Mësoni të përdorni Google Voice për Google Docs, si dhe Komandat aktuale të Google Voice.

Leave a Reply