UTVECKLING AV PEDAGOGISKA OCH METODISKA KOMPETENSER INOM SPECIALUNDERVISNING

Kompetens beskrivs i allmänhet som en överföring av teoretisk kunskap till effektiv pedagogik. I läraryrket beskrivs tre typer av kompetenser: yrkeskompetens (representerar lärarens teoretiska kunskaper), psykopedagogiska (lärarens förmåga att bekanta sig med sina elever och etablera mänskliga relationer med dem) och metodiska (hänvisar till lärarens förmåga att omvandla till didaktiskt innehåll). Inom specialpedagogiken bör lärare som är involverade i denna form av utbildning huvudsakligen ha psykopedagogiska och metodiska färdigheter så att de med framgång kan möta de studerandes olika behov. Syftet med denna studie var att identifiera den pedagogiska och metodiska kompetensen hos speciallärare, samt hur denna kompetens kan utvecklas genom utbildningen. I studien deltog 225 lärare som arbetar i olika former av specialundervisning i Bihor County, Rumänien. Verktyget bestod av ett frågeformulär. Forskningen genomfördes i april 2017. Resultatet visar  att speciallärare visar på en högre empatisk förmåga och att de använder ett brett spektrum av undervisningsstrategier, medan lärare behöver ytterligare utbildning inom specialpedagogik.

Nyckelord: didaktisk kompetens, funktionshindrade, special / inkluderande utbildning.

Se PDF här

https://www.researchgate.net/publication/319481513_Developing_psychopedagogical_and_methodical_competences_in_special_inclusive_education_teachers

Leave a Reply