Grid 3

Grid 3 është një zgjidhje e plotë komunikimi që u mundëson njerëzve të kenë një zë, të kontrollojnë mjedisin e tyre dhe të jetojnë më shumë një jetë të pavarur. Është projektuar për cilindo që ka nevojë për komunikim kompleks ose qasje dhe përfshin një gamë të gjerë resursesh që mund ti kontrolloni me prekje, rrëshqitje, vështrim të syve dhe pajisje për të treguar (mouse). Do të gjeni grupe opsionesh për të folur me simbole ose tekste, dhe përmbajtje për të gjitha moshat dhe aftësitë

url: https://thinksmartbox.com/product/grid-3/

Leave a Reply