iDokum – SEN

Balázs-Diák Ltd zhvilloi iDoctum – SEN për fëmijët me nevoja të veçanta arsimore. Kjo video demo përshkruan karakteristikat kryesore të aplikacionit dhe liston disa fusha që mund të zhvillohen prej tij.

Ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Balázs-Diák Ltd dhe mësoni më shumë për këtë kompani: https://speclearn.eu/about-us

Leave a Reply