Intervistë me një mësuese të arsimit special në Greqi

Intervistë me një mësuese të arsimit special në Greqi. Ajo i referohet metodave dhe mjeteve të peshuara të përdorura nga shërbimet diagnostikuese të ministrisë së arsimit në Greqi për të vlerësuar fëmijët me aftësi të kufizuara kryesisht mendore.

Leave a Reply