FaceMOUSE: Pajisje novatore ndihmëse për paralizë cerebrale

Që nga viti 2004, kur eshte diplomuar në Inxhinierinë e Informatikës, Simone Soria është e përfshirë në zhvillimin e pajisjeve inovative të ndihmës së mausit, në një teknologji të veçantë FaceMOUSE, e cila është një pajisje ndihmëse për paralizë cerebrale dhe aftësi të kufizuara të tjera. FaceMOUSE ka lindur nga përvojat aktuale të jetës së Eng. Soria dhe nga sfidat e përditshme që ai përballet për vete dhe për njerëzit që ndihmon. Duke punuar në nivele të larta të përshtatjes për nevojat specifike, stafi i FaceMOUSE dhe A.I.D.A. janë në ballë të inovacionit në fushën e pajisjeve ndihmëse të miut. Puna e personalizimit është rezultat i një vlerësimi të plotë të aftësive motivuese dhe intelektuale të personit, të kryer nga Eng. Soria dhe A.I.D.A organizatë jofitimprurëse.

http://www.assistivecomputerdevice.com/en

http://www.aidalabs.com/

Leave a Reply