Udhëzimet për aksesueshmërinë e përmbajtjes së internetit

Udhëzimet për aksesueshmërinë e përmbajtjeve në internet (WCAG) 2.0 mbulojnë një gamë të gjerë rekomandimesh për ta bërë përmbajtjen në Web më të aksesueshëm. Duke ndjekur këto udhëzime, përmbajtja do […]

Read more

Ndikimi i TIK në Arsim: Sfidat dhe Perspektivat

Artikull i marre nga: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5904762.pdf Hernandez, R.M.. (2017). Impacto de las TIC en la educación: Retos y Perspectivas. Propósitos y Representaciones, 5(1), 325 – 347 http://dx.doi.org/10.20511/pyr2017.v5n1.149 Abstrakt Ky punim paraqet sfidat […]

Read more
1 2 3 4