Gjithkush është i ndryshëm – arsim gjithëpërfshirës duke përdorur IT

Publikimi shqyrton çështjet e përfshirjes nga perspektiva e një mësuesi dhe personi shkollor, përshkruan disa mundësi për përdorimin e teknologjive moderne dixhitale dhe fokusohet në aftësitë e sistemit operativ Microsoft […]

Read more

Aftësia e kufizuar te fëmijët në Shqipëri – Prevalenca e aftësisë së kufizuar, aksesi te shërbimet dhe cilësia e shërbimeve

Nga pikëpamja etike, kujdesi për fëmijët në çdo shoqëri është ndër përgjegjësitë themelore të prindërve dhe të vetë shoqërisë. Nga ana tjetër, edhe pikëpamjet pragmatike theksojnë se, kujdesi për fëmijët […]

Read more
1 2 3 4