Partner plus

Partner plus është një sistem portativ shtesë i informacionit. Partner Plus mundëson një përdorues me vështirësi në të folur të komunikojë me të tjerët.

Leave a Reply