Osoby s postižením v Albánii – legislativní rámec a veřejná politika

Krátký popis legislativního rámce a veřejných služeb pro osoby s postižením v Albánii

PWD in Albania – Legislative framework and Public policies

Leave a Reply