Personat me aftësi të kufizuara në Shqipëri – Kuadri rregullator dhe shërbimet publike

Përshkrim i shkurtër i kuadrit rregullator dhe sherbimeve publike për personat me aftësi të kufizuar në Shqipëri

Personat me aftesi te kufizuara ne Shqiperi – Kuadri rregullator dhe sherbimet publike

Leave a Reply