Fjalori i gjuhës flamande të shenjave

Deri tani, Flanderët nuk kishin fjalor të gjuhës flamande të shenjave, jo në formë librash, e as në internet. Megjithatë, nga këndvështrime të ndryshme, kishte një nevojë serioze për këtë mjet. Mësuesit në shkollat e personave që nuk dëgjojnë flamandë nuk mund të konsultojnë ndonjë fjalor kur nuk dinë të përkthejnë një fjalë të caktuar holandeze në gjuhën fiamiane të shenjave. As mësuesit nuk mund të punojnë në shkollat e përkthyesve në gjuhën e shenjave. Fjalori është gjithashtu shumë i nevojshëm nga organizata të ndryshme (p.sh. Fevlado) që krijojnë kurse të gjuhës së shenjave në të gjithë Flanderët dhe disa CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs – Qendra për Arsimin e të Rriturve). Në të vërtetë do të jetë interesante për të gjithë ata që vijnë në kontakt me Flemish Sign Language.

http://gebaren.ugent.be/information.php

Leave a Reply