Radio play: një program i ri interaktiv për trajnimin e dëgjimit

Vallëzim, gjest dhe këndim. Çdokush që vjen në kontakt me Radio Play është entuziast. “Kjo bën që trajnimi i dëgjimit të jetë shumë më i këndshëm.” Play radio nuk është vetëm një program unik dhe i ri për të trajnuar dëgjimin e fëmijëve në mes të moshës (zhvillimit) prej 2,5 deri në 8 vjeç. Është gjithashtu një metodë e kendshme interaktive që mund të përdoret nga profesionistë, siç janë terapistët e fjalës, mësuesit dhe prindërit.

http://https://www.kentalisshop.nl/nl/hoorspel

Leave a Reply