Komunikimi me simbole – aplikacionet widgit dhe instrumente

Video tregon se si mësuesit punojnë me aplikacionet Widgit dhe mjetet me, për shembull, studentët me aftësi të kufizuara intelektuale.

Leave a Reply