Butonat e navigimit të terminalit Braill.

Në video paraqitet puna me butonat e navigimit të terminalit Braill.

Leave a Reply