Každý jsme jiný. Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií.

Publikace nazírá problematiku inkluze z pohledu učitele a školy, předkládá některé možnosti využití moderních digitálních technologií a zaměřuje se na možnosti operačního systému Microsoft Windows 10. Kromě nabídky usnadnění přístupu ve Windows 10 se soustřeďuje na novou legislativu, která inkluzivní vzdělávání ve školách vymezuje, předkládá různé možnosti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím digitálních technologií.

GAJZLEROVÁ, L. – NEUMAJER, O. – ROHLÍKOVÁ, L. Každý jsme jiný. Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií. Microsoft. Dostupné z: http://ondrej.neumajer.cz/wp-content/uploads/2016/08/inkluzivni-vzdelavani-s-ict.pdf. [cit. 29-08-2018]

Leave a Reply