Zpráva o veřejných výdajích pro děti s postižením

Informační přehled o veřejných výdajích pro děti se zdravotním postižením

Navzdory velkému úsilí organizací občanské společnosti se problematice dětí dostává obecně menší pozornosti a ve státním rozpočtu je jim věnována menší priorita. A co je nejdůležitější, i když peníze přidělené na program pro děti jsou přiděleny, státní rozpočet přiděluje mnohem méně, než bylo zamýšleno. Prostřednictvím této zprávy chtěla organizace Save the Children vytvořit analýzu rozpočtu, která upozorní na nedostatky zjištěné v rozpočtovém systému a postupy, které brání a narušují řádné provádění rozpočtového plánu pro děti se zdravotním postižením.

Public expenditures for children with disabilities in Albania

Leave a Reply