Utveckling av bedömningsinstrument för elever i behov av särskilt stöd

Detta är en text om ökad integrering och inkludering av elever med speciella utbildningsbehov (SEN) i det ungerska skolsystemet. Det finns ett behov av att utveckla bedömningsinstrument för elever i behov av särskilt stöd.

https://teleseict.com/wp-content/uploads/2018/08/5_Assistive-tech.wmv

Leave a Reply