ColorAdd, Färg för alla!

ColorAdd är ett unikt, universellt, inkluderande och icke-diskriminerande språk som möjliggör för personer som är färgblinda att identifiera färger. ColorAdd har ett brett användningsområde där det är viktigt att kunna urskilja färger.   

Uppskattningsvis är ca 350 miljoner personer i världen färgblinda (varav 10 % män).

URL: http://www.coloradd.net/index.asp

 

Leave a Reply