Universell tillgång till PDF från Google Docs

Att skapa PDF-filer som kan läsas med hjälp av alternativa verktyg är ingen lätt uppgift. GrackleDocs.com erbjuder en enkel produktionsprocess, där dokument valideras och det finns möjlighet att få hjälp med korrigeringar. I slutet av processen ges också möjlighet att konvertera ett GoogleDocs-dokument till ett dokument i PDF/UA-format. UA är förkortning för Universal Accessibility. UA bevarar PDF-filer i ett läsvänligt format vilket underlättar vid användning av skärmläsare med talsyntes. I UA bevaras strukturen i rubriker, paragrafer och datatabeller. Under granskningsprocessen noterar systemet vilka färger som används på bokstäver och bakgrund, och vilken bokstavsstorlek som används.

Källa “http://www.acessibilidade.gov.pt/arquivo/1647”

http://grackledocs.com/

Leave a Reply