Mobil alkalmazások autizmusspektrum-zavarral élő tanulók támogatásában

Jelen kötet egy szakmai kontextusba helyezett módszertani útmutató, példatár. Elsődleges
célja, hogy segítsen eligazodni a gyakorlatban dolgozó pedagógusnak, gyógypedagógusnak,
illetve a gyermeke számára hathatós támogatási módszereket kereső szülőnek abban, milyen
mobil alkalmazások (applikációk) segíthetik hatékonyan sajátos nevelési igényű tanulók
tanulási folyamatait a többségi oktatási környezetben.
Az I. rész a fogalmi kontextust mutatja be és kitér a sajátos nevelési igények infokommunikációs
eszközökkel történő támogatásának néhány kérdésére.
A II. rész technológiákat mutat be, amelyeket hazánkban vagy nemzetközi szinten alkalmaznak
az autizmusspektrum-zavarral és az intellektuális képességzavarral élő fiatalok
támogatásában.
A III. részben az AutiCard applikáció fejlesztése és beválásának mérése a fő téma, s ennek
előzményeként bemutatjuk a HANDS mobil applikáció fejlesztési, tesztelési és alkalmazási
folyamatait. A kötet a kutatás során kidolgozott támogató szekvenciák példáit követően
a hivatkozások gyűjteményével zárul.

6_mobilalkalmazasok_kotet autizmus

 

Leave a Reply