Vizsgálat az IKT használatáról a fogyatékkal élők esetében. Az általános iskolai tanárok alapképzése

Tanulmány elérhető: Fernández Batanero, José. (2017). Investigación sobre las TIC aplicadas a personas con discapacidad. Formación inicial del profesorado de Educación Primaria. International Journal of Educational Research and Innovation (IJERI). 215-264.

Absztrakt

A tanulmány célja hat andalúziai állami egyetem tanárképzési programjában részt vevő hallgatók képzési és technológiai felkészültségének elemzése az IKT alkalmazásáról a fogyatékkal élők esetében. A minta 323 hallgatóból állt, akik a Sevilla, Granada, Málaga, Huelva, Jaén és a Pablo de Olivier andalúziai állami egyetemek tanárképzési programjában tanultak. Az alkalmazott módszer kvantitatív volt, leíró ex post-facto vizsgálat, nem valószínűségi oksági vagy véletlen mintavétellel. A következtetések között hangsúlyos, hogy a tanárképzésben részt vevő hallgatók alacsony szintű felkészültséget mutatnak az IKT fogyatékkal élők esetében történő alkalmazására.

kulcsszavak. Információs és kommunikációs technológia, fogyatékosság, oktatási inklúzió, akadálymentesség.

José María Fernández Batanero
Universidad de Sevilla (Spanyolország)

2017 IJERI -wos- Eloy

Leave a Reply