IKT és funkcionális sokféleség: az oktatók ismeretei

Tanulmány elérhető: European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education 2017, Vol. 7, Nº 3 (p. 157-175)

Absztrakt

A minőségi oktatás az egyenlőség és méltányosság érdekében az oktatási közösség minden tagjának elkötelezettségét igényli. Ezt a tanárok folyamatos képzésének előmozdításával, folyamatos, a diákok igényeihez és jellemzőihez igazított tanulással lehet elérni. Ezzel összefüggésben ez a cikk bemutatja egy olyan kutatás eredményeit, amelynek célja az volt, hogy megismerjék az andalúziai általános iskolai tanárok képzettségét és ismereteit az IKT alkalmazásáról a funkcionális eltérésekkel élők esetében. Az alkalmazott kutatás vegyes típusú volt (kvantitatív és kvalitatív módszerekkel). Elemeztünk 342 kérdővet, amelyeket az alapfokú oktatásban dolgozó tanárok töltöttek ki, és 84 interjút, amelyeket a téma legfontosabb felelőseivel készítettünk (vezetői csoportok tagjai, IKT-koordinátorok, igazgatók és a tanárok képzési központjainak technológiai tanácsadói). A következtetések között kiemelhetjük a tanárok tudatosságának és felkészültségének hiányát, valamint azt, hogy a képzési gyakorlat fejlesztése ezen a területen továbbra is elégtelen, egyes esetekben nem is létezik.

Kulcsszavak. Információs és kommunikációs technológia, funkcionális sokféleség, interjú, tanárképzés, oktatási inklúzió, akadálymentesség.

José María Fernández Batanero
Universidad de Sevilla (Spanyolország)
Alejandro Rodríguez-Martín
Universidad de Alicante (Spanyolország)

2017 european_journal

Leave a Reply