Aplicații pentru smartphone pentru a sprijini studenții cu tulburări de spectru autist

Această carte este un ghid metodologic pus într-un context profesional și o colecție de bune practici. Scopul său principal este de a ajuta profesorii în practică, profesorii de educație specială și părinții care caută metode de sprijin eficiente pentru copiii lor să identifice aplicații mobile care pot susține eficient procesul de învățare a elevilor cu SEN în mediul de învățare mainstream.
Partea I prezintă contextul conceptual și abordează unele dintre problemele de susținere a nevoilor educaționale specifice prin instrumente de info-comunicații. Partea a II-a prezintă unele dintre tehnologiile utilizate în Ungaria sau internațional pentru a sprijini tinerii cu tulburare a spectrului de autism și tulburare de capacitate intelectuală. În partea a III-a se dezvoltă și implementează aplicația AutiCard. Înainte de aceasta, prezentăm procesele de dezvoltare, testare și aplicare a aplicației mobile HANDS. Cartea se încheie cu exemple de secvențe de suport dezvoltate în timpul cercetării, urmate de o colecție de referințe.

https://teleseict.com/wp-content/uploads/2018/06/6_mobilalkalmazasok_kotet-autizmus.pdf

Leave a Reply