Educație incluzivă timpurie a copiilor – literatura de specialitate

Această revizuire a literaturii despre Educația timpurie a copilăriei (ECE) /Educația incluzivă a copilăriei timpurie
(IECE) face parte din proiectul „Educație timpurie incluzivă”, realizat de Agenția Europeană pentru Nevoile Speciale și Educația Incluzivă. Obiectivul general al proiectului este de a identifica și analiza factorii care permit calitatea și eficiența pre-primară programe pentru toți copiii în setări incluzive pentru anii de început.

Această revizuire arată că organizațiile internaționale și Uniunea Europeană (UE) iau în considerare
ECE / IECE de înaltă calitate ca bază fundamentală pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Este indispensabil
pentru succes în economiile moderne bazate pe cunoaștere. Participarea la educația primara de înaltă calitate are efecte pozitive de lungă durată asupra dezvoltării copiilor și beneficiile sunt mai mari pentru copiii dintr-un fond dezavantajat (Frawley, 2014). În în multe cazuri, etapa timpurie a copilăriei este esențială, deoarece nevoile diferite ale multor copii sunt depistați odată ce devin parte a sistemului de învățământ. Prin urmare, o UE
reper în cadrul strategic pentru cooperarea europeană în educație și instruirea (ET 2020) înseamnă că cel puțin 95% dintre copiii cu vârsta între patru ani și cei cu vârsta școlară  obligatorie ar trebui să participe la ECE.

Leave a Reply