Hledání stejných obrázků

V tomto videu jsou studenti požádáni, aby hledali stejné příklady dávané učitelem. Student dostává zpětnou vazbu od učitele poté, co najde obrázky správně.

Leave a Reply