Tekerleme & Komşu komşu

Bu videoda aynı ortamda akranlarıyla özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların tekerleme ile eğitimi gösterilmektedir.Özel  eğitimde, Türk kültürüne ait “komşu komşu”  tekerlemesi etkinlik olarak kullanılmıştır.

Leave a Reply