Η έννοια της διδασκαλίας μέσα από το κοινωνικό δράμα

Οι έννοιες είναι μια αφηρημένη αναπαράσταση αντικειμένων, γεγονότων, ιδεών και κατηγοριών συμπεριφορών που έχουν παρόμοια ή / και κοινά χαρακτηριστικά. Οι αντιλήψεις είναι χαρακτηριστικά που αντιλαμβάνονται πραγματικά αντικείμενα και γεγονότα στον κόσμο με βάση την εμπειρία μας.
Έννοιες: οι φυσικές ιδιότητες είναι ευαίσθητες για τα αισθητήρια όργανα. Καθορίζοντας τα χαρακτηριστικά των εννοιών από τον δάσκαλο, ο μαθητής καλείται να αναγνωρίσει την έννοια που καθορίζεται από τον δάσκαλο και στη συνέχεια να την περιγράψει ο ίδιος.

Leave a Reply