Özel Eğitimde Bilgi iletişim teknolojileri: Bir inceleme

Bu makale, BİT’in birçok ortamının öğrenme ve öğretme sürecinin önemli bir unsuru haline gelmesine odaklanmaktadır. BİT değerlendirme araçları, öğrenciler arasındaki öğrenme zorluklarını daha iyi tanıyabilir ve entegre edebilirken, bilgisayar tabanlı müdahale araçları bir çocuğun hayatında önemli bir rol oynayabilir. Bu raporda, değerlendirme ve müdahale için kullanılan kaynakalar için en temsili makalelere kısa bir genel bakış sunulmaktadır.

Leave a Reply